புதன், டிசம்பர் 14, 2005

குடிக்காதே

Palm Pilot1. குடிக்காதே தம்பி குடிக்காதே: எனக்கு 107.93 கோப்பை குடித்தால் சங்கு என்கிறார்கள். (அப்படியானால் என்னுடைய எடை எவ்வளவு!?)2. சிறார்களின் கைவண்ணம்: ப்ளாகினிது இலக்கியமினிது என்பர் குழந்தைகளின்
பொன்மொழி படிக்காதவர்.

| |

2 கருத்துகள்:

(அப்படியானால் என்னுடைய எடை எவ்வளவு!?)

170(lbs)

Nethiadi

கருத்துரையிடுக

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு