சனி, மார்ச் 04, 2006

Raama Gurunaathan

இராம குருநாதன் பச்சையப்பன் கல்லூரி பேராசிரியர். சங்க காலத்தை மட்டுமே பாராட்டும், தமிழ் ஆசான்களில், தற்கால போக்குகளையும் ஆர்வத்துடன் கவனிக்கிறார்.

சன் டிவியின் வணக்கம் தமிழகத்தில் நடந்த பேட்டியில் இருந்து:

Translation of Tamil works, Analysis/Comparison with other Dravidian Languages/English :: an audio post - click to playஇன்னொரு பகுதி:

Sun TV's 'Vanakkam Thamizhagam' Intro for Prof. Rama. Gurunaathan on Tamil - Sangam Literature vs Post Modernism Isms :: this is an audio post - click to play
| |

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு