சனி, மே 06, 2006

My vote - Rs.11,000 Free

இந்தத் தேர்தலில் என்னுடைய மேலான வாக்கு யாருக்கு என்று கேட்பவர்களுக்காக:விளம்பரம் வெளியான இதழ்: தினமலர்

ரொம்ப சிந்திப்பவர்களுக்கான மறுப்புக்கூறு: இலவசமாகக் கணினி கொடுக்கும் அதிமுக அறிவிப்புக்கும் இந்தப் பதிவுக்கும் யாதொரு சம்பந்தமும் கிடையாது.| |

3 கருத்துகள்:

வருகின்ற வைரஸ்களுக்கு அரண் போட்டே இலவசமாகக் கொடுத்தாலும் வேண்டாம் எனத் தோன்றுகிறது.

ரொம்ப சிந்திப்பவர்களுக்கான மறுப்புக்கூறு: இலவசமாகக் கணினி கொடுக்கும் அதிமுக அறிவிப்புக்கும் இந்தப் பின்னூட்டத்திற்கும் யாதொரு சம்பந்தமும் கிடையாது.

எக்ஸிட் தேர்தல் பார்த்தால், இலவசமாகக் கணினி கிடையாது போலத் தெரிகிறதே?

எக்ஸிட் தேர்தல் பார்த்தால், இலவசமாகக் கணினி கிடையாது போலத் தெரிகிறதே?A4ால், �

கருத்துரையிடுக

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு