திங்கள், ஜூலை 10, 2006

Close to Home - FDA & Pharmaceuticals

மருந்து வாங்கப் போனேன்
கொற்றவை வாங்கி வந்தேன்

என்பது போல் முக்கிய தகவல்களையும் தொடர்புள்ள உப விளைவுகளையும், உள் நுழைய முடியா மொழியில், நுணுக்கி நுணுக்கி, பெரிய துண்டு சீட்டு கொடுப்பவர்களையும்; அந்த விவரங்களைப் புரிந்து கொள்ளாமல் வழக்குத் தொடுப்பவர்களையும் நக்கலடிக்கும் கருத்துப்படம்.


Close to Home


நன்றி: Close to Home| |

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு