வெள்ளி, நவம்பர் 24, 2006

Thanksgiving wishesநன்றி - washingtonpost.com: "Curtis by Ray Billingsley"


அமெரிக்க ஜனாதிபதியின் நன்றி நவில்தலைப் படிக்க இங்கு செல்லவும்: The Borowitz Report .com

சாம்பிளுக்கு ஒன்று - 'நான் நன்றி சொல்வேன். வியட்நாம் போருக்கு செல்லாமல் டபாய்க்க வைத்ததற்கு. இறுதியாக, வியட்நாம் செல்ல நேரிட்டாலும், என்னுடைய சொகுசுக் காரை விட்டு இறங்க வைக்காததற்கு.'| |

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு