வெள்ளி, மார்ச் 19, 2004

வாரம் ஒரு பட்டியல்: பி.கே. சிவகுமார்

அரசியலும் சமூகமும்

ஜாதீயத்தின் காரணிகள் மற்றும் சார்பும் முரணும
ஜாதீயம் என்கிற ஒற்றைப் பரிமாணப் பார்வை
ஜெயகாந்தன் பற்றிய விமர்சனப்பரப்பில் அரவிந்தனின் இடம்
பொருந்தாக் காமம்

சிறுகதை

கோயில் விளையாட்டு
Humor In Maraththadi for the New Year - (1)
Humor In Maraththadi for the New Year - (2)
Humor In Maraththadi for the New Year - (3)

கவிதைகள்

ஞாபகங்கள்
யேன் செய்ததில்லை?
பி.கே. சிவகுமார் கவிதைகள்
எந்திர வாழ்க்கை
பி.கே. சிவகுமார் கவிதைகள்
என் காதல்....
எட்ட நின்று எட்டிப் பிடி தேசத்தை
இயந்திர நனைதல்
தமிழ் மாநாடு
பி.கே. சிவகுமார் கவிதைகள்

இலக்கியக்கட்டுரைகள்

வாசக அனுபவம்: வல்லிக்கண்ணனின் "வாழ்க்கைச் சுவடுகள்"
வாசக அனுபவம்: உமா மகேஸ்வரியின் "வெறும் பொழுது"
புதுமைப்பித்தனும் தமிழ் இலக்கியமும் - கருத்துப் பரிமாற்றங்கள்
ஜே. கிருஷ்ணமூர்த்தி (தமிழாக்கம்: பி.கே. சிவகுமார்)
தனித்தமிழ் என்னும் போலி - (1)
தனித்தமிழ் என்னும் போலி - (2)

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு