ஞாயிறு, மார்ச் 21, 2004

தினம் ஒரு கவிதை

Happy Birthday to DOK

நான் முன்பே வலைப்பதிந்தது போல் எனக்கும் யாஹு குழுமங்களுக்கும், தொடர்பு கொடுத்த 'தினம் ஒரு கவிதை' ஆறாவது வருடத்தில் கால்பதிக்கிறது. என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்.

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு