வெள்ளி, மே 07, 2004

CWINDOWSDesktopFightclub.jpg
Fight Club!


What movie Do you Belong in?
வழங்குபவர்கள் க்விசில்லா

ஈ.டி., மாட்ரிக்ஸ், பாரெஸ்ட் கம்ப் என்று ஏதாவது ஏடாகூடமாக வரப்போகிறது என்று எண்ணிதான் இந்த க்விஸை எடுக்க ஆரம்பித்தேன். இது எனக்குப் பொருத்தமா... தெரியவில்லை! உங்களுக்கு என்ன வருகிறது என்றும் சொல்லுங்களேன் :)

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு