சனி, ஜூன் 19, 2004

விக்ரமாதித்யனும் வேதாளமும்

அபராஜிதா

வேதாளத்தை
விக்ரமாதித்யனுக்குப் பிடிக்கும் நிரம்பவே
விக்ரமாதித்யனை
வேதாளத்துக்குப் பிடிப்பது போலவே

விக்ரமாதித்யனுக்கு
வேதாளத்தின் விண்ணானமும் விருப்பம்தான்
விக்ரமாதித்யன் விருப்பம் தெரிந்துதான்
வேதாளமும் விண்ணானம் பேசுகிறது விடாமல்

வேதாளத்தை எப்போது வேண்டுமானாலும்
வெட்டிவிட்டுப் போகமுடியும் விக்ரமாதித்யனால்
வேதாளத்தை நம்பியில்லை
விக்ரமாதித்யன்

வேதாளத்தின் தயவு
வேண்டியதில்லை விக்ரமாதித்யனுக்கு
வேதாளம் கதை
தெரியாதவனில்லை விக்ரமாதித்யன்

வேதாளத்தின் முடிவும்
அறிந்தவன்தான் விக்ரமாதித்யன்

விக்ரமாதித்யன் வாழ்வில்
வேதாளங்கள் அநேகம்

வேதாளத்துக்கோ ஒரே ஒரு
விக்ரமாதியன்தான்

இனிய உதயம் - ஏப்ரல் 2004

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு