திங்கள், ஜூலை 26, 2004

To The Moss

How you came to know all that you are sure of
how you discovered the darkness of green
uncurling into the daylight out of
its origins unsounded as your own
how you leraned to fashion shapes of water
into softness itself that stayed in place
and kept some secret of caves wherever
you were but with such welcome seemed to rise
that in time you became as some believe
a model for the cheek and then the breast
the wren felt she knew most of that before
there were breasts or cheeks and she made out of
living bits of you the globe of her nest
as though that was what you had grown there for
- WS Merwin

(வெளியான இதழ்: தி நியு யார்க்கர்)

என்னுடைய 'அ-மொழியாக்கம்':

ப்ச்ச்...
--------
அடர்பாசியின் கரும் உள்ளிருப்பு
கற்றை வெயிலின் பிறப்பிடம்
சுழிநதிக்கு சலசலத்தல்
கூழாங்கல் பிஞ்சுமனசு
காற்றாடி வானத்து உச்சம்
காலவெள்ளத்தில் நம்பகம்

சிட்டுக்குருவி றெக்கையெழுப்பி
மார்தட்டி கீக்கீ இரையும்

விட்டுசென்ற உலகத்தைக்
கடக்கும் இறகுத்துளிகளை
அலட்டாத கர்வத்தோடு
நிச்சயமாக கொடுப்பது எப்படி
பச்சையாக சொல்லு

-பாஸ்டன் பாலாஜி

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு