வியாழன், ஜூலை 28, 2005

நம்பிக்கை

எனக்குப் பாட்டெல்லாம் பாடத் தெரியாது...
இருந்தாலும் போட்டியில் கலந்து கொள்ளும் படக்கவிதை:ஜானி,இருக்க பயமேன்

உனக்கும் மேலே இயக்கும்
கைவிடாது


மணிக்கு கால் செண்டரோ சப்போர்ட் செண்டரோ

Royal Challenge வரட்டும்

Black Dog குரைக்கட்டும்

Old Monk இருக்கிறான்... மயங்காதே

இசையில் மூழ்கி அமிழ்ந்து விடாதே


இவண்...


நம்பிக்கை போட்டி

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு