திங்கள், நவம்பர் 14, 2005

புத்


Tamiloviam :: புத்தம் சரணம் கச்சாமி - தமிழோவியத்தில் நான் அவ்வப்போது எழுதிவரும் புத்தரைக் குறித்த தொடரின் அடுத்த பகுதி வெளிவந்துள்ளது.

இன்ஷா புத்தா...

இனிமேலாவது சிரத்தையாக எழுதி முடிக்க இறைவர்களும், குறிப்புகளும், புத்தகங்களும், இணைய வசதியும், கணினியும் அருளவேண்டும்.|

1 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு