செவ்வாய், ஜனவரி 17, 2006

வாழ்த்துகள்

சிலி நாட்டின் முதல் பெண் ஜனாதிபதி: Michelle Bachelet
Centre-left candidate Michelle Bachelet has become Chile's first woman president


ஆப்பிரிக்காவிலேயே முதன்முறையாக -- தலைமைப் பதவிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும், லைபீரியாவின் பெண் பிரதம மந்திரி: Ellen Johnson-Sirleaf
Ellen Johnson-Sirleaf has been sworn in as Liberia's president, making her Africa's first elected female leader.| |

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு