புதன், ஏப்ரல் 19, 2006

Context insensitive Cartoons

கேலிச் சித்திரம் அல்ல...


வெளியான இதழ்: டி.என்.ஏ


வலைஞருக்கு பதிவெழுதியபின் உண்டாவது...


நன்றி: Off the Mark


சினிமா விமர்சனம் எழுத வாங்க...


நன்றி: Six Chix


தேர்தலுக்குப் பின் தமிழக வாக்காளப் பெருமக்கள்


நன்றி: Close to Home| |

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு