திங்கள், ஜூன் 05, 2006

Will Stalin be a better CM - Survey Results


Tamil Nadu Satisfaction Survey - DataNumerics: "The Tamil Nadu Satisfaction Survey statistic shows that Is Karunanidhi a better CM is at 35.62%, Is Jayalalitha a better CM is at 12.31%, Will Stalin be a better CM is at 42.24%, Will VaiKo be a better CM is at 0.47%. Clearly, this pattern indicates that People want Stalin as Chief Minister of TN."

மக்களின் ஆதரவு திமுக மற்றும் ஸ்டாலின் பக்கம் இருக்கிறது என்பதற்கு இது போன்ற நடுநிலையான ஆய்வை விட வேறு எந்த கருத்துக் கணிப்பு வேண்டும்!

உள்ளாட்சி தேர்தலில் திமுக கூட்டணி ஸ்டாலின் தலைமையில் சந்திக்க வேண்டும் என்று கருதுவதாக மக்களின் நாடித் துடிப்பை டேட்டா ந்யூமெரிக்ஸ் ஆய்வு அறிக்கை தெரிவித்திருக்கிறது. அந்த முடிவுகள் இங்கே...| |

1 கருத்துகள்:

Addendum to the post... Are you significant? | InfoWorld | Column | 2006-06-02 | By David L. Margulius: By some accounts no, so check the fine print for that pesky margin of error

"Of course I realize we all snoozed through statistics and don’t want to revisit that heavy math stuff (chi square, null hypotheses, Type 1 errors, and so on). But I keep getting research reports that make highly specific claims, with an air of learned authority, that turn out to be based on such a small sample size that the results are very likely skewed by chance (or “fooled by randomness,” as in the title of a current math-geek bestseller)."

Morale of the story: Before you base any major decisions on industry research reports, be very very skeptical – and maybe even a little afraid.

கருத்துரையிடுக

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு