வெள்ளி, ஜூலை 21, 2006

Sheepy Fox Intelligence

ஆடும் நரியும் - ஊன்விலைஞருடன்

Sheepy Fox Intelligence :: PBF - The Perry Bible Fellowship - a comic strip by Nicholas Gurewitch

எனக்குத் தோன்றியவை:

 • வாக்காளர்களும் வேட்பாளரும் - அரசியல் தலைவருடன்

 • கால்பந்து ரசிகர்களும் ஜிதானே & மாடேராசியும் - சூதாட்டக்காரருடன்

 • பக்தர்களும் ஆறுமுகச்சாமிகளும் - வலைப்பதிவாளருடன்

 • செய்திகளும் நானும் - CERT-IN (Indian Computer Emergency Response Team) உடன்

 • ரசிகர்களும் கமலும் - கந்துவட்டிக்காரர்களுடன்

 • பொதுமக்களும் தீவிரவாதிகளும் - அண்டை நாடுகளுடன்

  உங்களுக்குத் தோன்றிய பொருத்தங்களும் தலைப்புகளும் கசாப்புக்கடைக்காரனுடன் வரவேற்கப்படுகின்றன

  நன்றி: PBF comic strip | PBF - The Perry Bible Fellowship - Nicholas Gurewitch
  | |

 • 0 கருத்துகள்:

  புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு