புதன், ஆகஸ்ட் 30, 2006

Oh.. Jeez

மன்னிக்க வேண்டுகிறேன். ஆர்வக் கோளாறில் புதிய பதிவில் (E-Tamil Archives) பழைய விஷயங்களை சேர்க்கலாம் என்று நினைத்து செயல்பட்டதில் பத்தி பிரித்தல்களையும் வரிகளுக்கு நடுவே விழுந்த இடைவெளிகளும் காணாமல் போயிருக்கிறது.

கற்றது: ப்ளாகர் இடுகைகளை வோர்ட்பிரெஸுக்கு எளிதாக ஏற்றுமதி செய்யமுடியும். ஆனால், முழுக்க செய்து முடிப்பதற்கு முன் அரை வேக்காடாக அவசரப்பட்டால், சொதப்பலாக முடியும். பொறுத்தார் ப்ளாக் படிப்பார்.

ஏதாவது மாற்று வழிமுறையில் நிவர்த்தி இருந்தால் மின் மடலோ, மறுமொழியோ தரவும். நன்றி!| |

1 கருத்துகள்:

(Blogger) Setting... Formatting... Convert line breaks

If Yes is selected, single hard-returns entered in the Post Editor will be replaced with single < br / > tags in your blog, and two hard-returns will be replaced with two tags ( < br / > < br / > ). This also applies to the comment-posting form.

கருத்துரையிடுக

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு