திங்கள், செப்டம்பர் 11, 2006

Common Man's Sep. 11 Impact


நன்றி: Hutch Owen - Let's Get Furious
நன்றி: BBC NEWS | Special Reports | 629 | 629 | How 9/11 changed America: In statistics| | | |

1 கருத்துகள்:

Added....

BBC NEWS | Special Reports | 629 | 629 | How 9/11 changed America: In statistics: "Reports of Muslims being targeted because of their religion was virtually unheard of before 9/11, hovering at around 30 incidents a year. After spiking in 2001, incidents have levelled off at about 150 a year"

கருத்துரையிடுக

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு