வெள்ளி, பிப்ரவரி 09, 2007

HBO Ads for Hollywood in Hindustani - Today's Email Forward

5 glorious years of bringing Hollywood to India.
HBO simply the best.

Agency: DDB Mudra Communications, New Delhi, India
Art director: Nabha Shetye
Copywriter: Talha Bin Mohsin
Photographer: Nagendra S Chikkara

இந்தியாவின் விளம்பரங்கள் அமெரிக்கா வந்த பிறகு இன்னும் பிடித்திருக்கிறது. 'கண்ணைப் பார்! சிரி' என்று அமெரிக்கா மிரட்டும். இந்தியாவோ, 'என்னைப் பார்; என் அழகைப் பார்!' என்று பல் இளிக்காமல், டச் செய்பவை.

எல்லாமே ரத்தினங்கள்தான்: இந்தியா | Ads of the World

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு