சனி, பிப்ரவரி 24, 2007

The abiding lessons of civil-rights-movement-era journalism


கறுப்பர்கள் எவ்வித நிலைக்கு உள்ளாகிறார்கள் என்று மற்ற பத்திரிகையாளர்கள் மட்டுமே உணர்ந்து, எழுதி வந்த காலம். ஆப்பிரிக்க அமெரிக்க சஞ்சிகையாளர்களால்தான் நேரடியாக களத்தில், தங்களுக்கு மட்டும் தெரியக்கூடியதை, பிற அமெரிக்காவிற்கு தெரியப்படுத்தக் கூடிய நிலை. அப்படி அரிதாக இருந்த வெகு சிலரில் ஒருவரான அலெக்ஸ் வில்சன், இங்கேத் தாக்கப்படுகிறார். மீண்டும் எழுந்திருக்கிறார். பின்னால் இருந்து வெறியோடு உதைக்கப்படும் புகைப்படம்.


புத்தகம்: The Race Beat: The Press, the Civil Rights Struggle, and the Awakening of a Nation: Books: Gene Roberts, Hank Klibanoff

நேர்காணல் & நன்றி: Pressing the issue - News - The Phoenix

முந்தைய பதிவுகள்: Forty Million Dollar Slaves | ஆப்பிரிக்க அமெரிக்கர்களின் மாதம்

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு